Nu är de här. Dina nya arbetskamrater.


EQ Weld 40 är ett effektivt svetsspray som är framtaget för alla material. Duschas direkt på arbetsstycket för att undvika fastbränning av svetsloppor och således ingen komplicerad efterbearbetning av arbetsstyckerna. Lättkorrisionskydd kan uppnås genom att dusch produkten efter den har svalnat.

EQ Weld40 fungerar lika bra att duscha manuellt som att användas i spraysystem. Ger ett gott korrosionsskydd på arbetsstycket. Eventuella restprodukter av EQ Weld40 kan enkelt sköljas bort med ljummet vatten.

Miljövänlig - Flamsäker - Vattenlöslig - korrosionskyddande - Fri från silikon

EQ DryCut 2000 fungerar lika bra att duscha manuellt som att användas i spraysystem. Produkten är framtagen för kapning, sågning, gängning, borrning, brotschning m m. Produkten kan både användas i minimalsmörjningsutrustning i koncentrerad form eller i utspädd form i flödande system. Ger ett gott korrosionsskydd på detaljen. Eventuella restprodukter av EQ DryCut 2000 kan enkelt sköljas bort med ljummet vatten.

EQ DryCut 2000 är ett smörjmedel som är framtaget för alla material. Duschas direkt på verktyget för att både smörja och kyla. Tack vare den extrema kylande effekt som EQ DryCut 2000 har så kommer verktygsslitaget att minska. Efter bearbetning finns en torr smörjfilm kvar.

Med denna smörjfilm har detaljen ett gott korrosionsskydd och kan ex svetsas utan föregående tvättning. EQ DryCut 2000 hjälper dig att ta bort eventuella tvättsteg i din process.

Miljövänlig - Flamsäker - Vattenlöslig - Extremt kylande - Minskar verktysslitage - Fri från olja

Är du som ÅF intresserad av dessa två produkter. Kontakta oss så berättar vi mer

EQ Weld / EQ DryCut