Med bara ett fåtal produkter, täcker IRMCO hela skalan av metallbearbetning, oberoende av materialet.

irmco-gel

 

 

För rörformning (bockning, formning, m m), har IRMCO utvecklat IRMCO GEL. Det finns två olika GEL beroende på material och svårighet i bockningen/formningen. Gel kan appliceras via dornsmörjning eller appliceras manuellt. Gel används bäst vid lite grövre dimensioner där du har stort behov av bra vidhäftning av smörjmedlet.

Tack vare värmeutvecklingen som blir när du bockar ett rör, försvinner IRMCO Gel och lämnar en minimal restprodukt kvar i röret. Denna restprodukt kan med enkelhet tvättas bort med vatten och är svetsbar utan tvättning.

 

 För rekommendation av lämplig produkt för din process, kontakta EQSOL AB.

IRMCO GelIRMCO GelIRMCO GelIRMCO Gel